Кіровоградська обласна рада оголошує конкурс

Кіровоградська обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників  або педагогічної роботи в закладах вищої освіти не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі; особовий листок обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (“Офіційний вісник України”,             2000 р., № 39, ст. 1656); копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи приймаються з 01 жовтня 2018 року до 01 грудня 2018 року за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 28 (ІІ поверх, каб № 9, у робочі дні з 09.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 17.00). Телефон для довідок:                     (0522) 30-15-86, е-mail: upr_vlasn@i.ua.

Дата проведення виборів – 18 грудня 2018 року.