Децентралізація

Децентралізація і територіальна консолідація в Україні  

http://www.slg-coe.org.ua/

Програма Ради Європи"Децентралізація і територіальна консолідація в Україні"

__________________________________________________________________________________________________________________________

Відкритий лист

жителів с. Цибулеве Знам'янського району до Цибулівського сільського голови Л.Таранець, голови Знам'янської районної ради С.Макаренка і голови Кіровоградської обласної ради О.Чорноіваненка, надрукований у номері газети “Сільське життя плюс” від 01 березня 2018 року

Про порядок добровільного об’єднання територіальних громад

Процедуру утворення об’єднаних територіальних громад передбачено Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” (далі - Закон), а її результати цілком залежать від бажання місцевих жителів об’єднуватися з тією чи іншою територіальною громадою.

Після внесення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова забезпечує її вивчення та громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Їх обов’язкове громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) протягом 60 днів забезпечують сільські, селищні, міські голови. За результатами обговорення сільські, селищні, міські голови вносять дане питання на розгляд відповідних рад. Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.

Схвалені місцевими радами проекти рішень подаються обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад.

Після прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішень про добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається до обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Об’єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад.

Проте, необхідно усвідомлювати, що позитивний ефект від утворення об’єднаної територіальної громади можливий лише за умови, якщо ця громада є спроможною. Тобто в результаті добровільного об’єднання здатна самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.