Інформація про хід виконання Програми впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки за 2019 рік

Програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року № 283 та має на меті активізувати інноваційну діяльність у промисловому комплексі області, створити умови для проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у виробництво.

Програма є практичним інструментом реалізації регіональної політики сприяння розвитку науки і техніки, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності.

У рамках реалізації даної програми протягом 2019 року відібрані наступні науково-дослідні розробки на загальну суму 198,7 тис.грн:

Удосконалення конструкції комбінованого стрічково-лопатевого змішувача кормів” на замовлення ТОВ “Агропромислова компанія “Фаворит”;

Удосконалення S-подібних стояків лап культиваторів для суцільного обробітку” на замовлення ПП “ВКТехнополь”;

Розробка та впровадження технології та оснащення для відновлення співвісності та оптимальних геометричних параметрів корінних опор блоккартерів ДВЗ” на замовлення ПрАТ “Кіровоградське автотранспортне підприємство “Агробудавтосервіс”;

Обґрунтування способу газифікації рослинних відходів фермерського господарства та розрахунок газогенератора для живлення синтез-газом автономної енергетичної установки” на замовлення СФГ “Личук”.

Проводив науково-дослідну роботу за вказаними напрямами Центральноукраїнський національний технічний університет.