ЗВЕРНЕННЯ Кіровоградської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України

ЗВЕРНЕННЯ

Кіровоградської обласної ради

до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України

щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України

Ми, депутати Кіровоградської обласної ради сьомого скликання, висловлюємо стурбованість ситуацією, що склалася внаслідок розподілу та фінансування видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та окремих субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам інвестиційного спрямування.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачено обсяг видатків державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) у сумі 7,5 млрд. грн, з яких, згідно зі статтею 24¹ Бюджетного кодексу України, 80% (6 млрд. грн) розподіляються між регіонами пропорційно до чисельності населення, інші 20% (1,5 млрд. грн) – з урахуванням рівня валового регіонального продукту (далі – ВРП) у розрахунку на 1 особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника в Україні).

За 2013-2017 роки ВРП у розрахунку на 1 особу населення в Кіровоградській області перевищує 75% середнього показника в Україні, зокрема за 2017 рік (останні звітні статистичні дані) він складає 78,6% від середнього показника в Україні (область – 55,2 тис. грн/особу, Україна – 70,2 тис. грн/особу). На цей показник разом із позитивними тенденціями в реальному секторі економіки та сфери послуг значно впливає й низька щільність населення області (майже у 2 рази менше ніж в середньому по Україні) та щорічне скорочення чисельності населення, зокрема через високу смертність від серцево-судинних, онкологічних захворювань, захворювань на інші хвороби тощо.

Поліпшення цієї ситуації потребує значних фінансових ресурсів для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, створення належних умов для життєдіяльності населення області.

У той же час, Кіровоградська область у 2016-2019 роках отримувала фінансовий ресурс лише з частини ДФРР, яка розподіляється пропорційно до чисельності населення (80%), а саме:

у 2016 році – 54,7 млн. грн;

у 2017 році – 63,6 млн. грн;

у 2018 році – 108,5 млн. грн;

у 2019 році – 128,8 млн. грн.

Така ж тенденція зберігається і 2020 році – 133,8 млн.грн (відповідно до здійсненого Мінрегіоном розподілу).

З метою врегулювання диспропорцій, які виникають по таких областях, як Кіровоградська, у зв'язку із зазначеною ситуацією, є необхідність у внесенні змін до частини 3 статті 24¹ Бюджетного кодексу України в частині того, що розподіл 20% обсягу ДФРР з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів здійснювати між регіонами, в яких показник валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу менше 85 % середнього показника по Україні.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне внести зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України в частині удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку, а саме:

абзац четвертий частини третьої статті 241 викласти в такій редакції: “20 відсотків коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 85 відсотків середнього по Україні).”

Ухвалено рішенням Кіровоградської обласної ради

від 12 березня 2020 року 755