Оголошення про конкурс на заміщення посади керівника

Оголошення про конкурс на заміщення посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

комунальний заклад “Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради” (28000, м. Олександрія, смт Пантаївка, вул, Шкільна, 1).

Найменування посади та умови праці:

Директор закладу освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду директора закладу освіти:

         Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України,  має вищу освіту ступеня на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Для участі в конкурсі кандидати подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Місце та строк подання документів:

Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) з 13 березня 2020 року по 01 квітня  2020 року з 9.00 до 17.00 в управління майном виконавчого апарату обласної ради, вулиця Дворцова, 28,             ІІ поверх, каб. 10, м. Кропивницький.

 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, а саме: законів України ‟Про освіту”, ‟Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ‟Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, яка здійснюється шляхом проведення тестування з питань, перелік яких затверджується розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, визначеного конкурсною комісією за зразком, затвердженим розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

        

         Конкурсний відбір починається після здійснення перевірки  конкурсною комісією поданих кандидатами документів для участі в конкурсі, що проводиться упродовж п’яти робочих днів із дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі, та прийняття відповідного рішення, а також після ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом і представниками батьківського самоврядування, що проводиться не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

            Дата, час, місце початку конкурсного відбору (проведення тестування)   визначається конкурсною комісією, про що кандидатам повідомляється окремо.

Загальна тривалість конкурсу не перевищує двох місяців із дня його оголошення.

         Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі: Захарченко Тетяна Василівна — головний спеціаліст сектору по роботі з комунальними підприємствами управління майном виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради, телефон:             (0522) 30-15-86, адреса електронної пошти:  konkurs.rada@ukr.net.