Оскарження

1. "Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку" - частина 10 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

{Офіційне тлумачення положень частини десятої статті 59 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2009 від 16.04.2009}

2. "Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації (обласної ради) до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України" - частина 3 статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".