Про внесення змін до Порядку формування обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання