Мінфін затвердив методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період

Міністерства фінансів України Наказом від  29 березня 2019 року № 130 затвердило Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період.   

Методичні рекомендації розроблені відповідно до статей 75, 76 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки”, від 24 травня 2017 р. № 415-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки”, від 18 грудня 2018 р. № 1106-р “Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на  2019 рік” та з метою посилення інституційної спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного планування.

Середньострокове бюджетне планування є складовою частиною бюджетного процесу на місцевому рівні.

Середньострокове бюджетне планування здійснюється на середньостроковий період, який включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. У 2019 році планування місцевого бюджету на середньостроковий період може бути реалізоване шляхом складання проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період (2020 рік) та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (2021–2022 роки).

Формування проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету рекомендується здійснювати паралельно з дотримання порядку складання цих документів, визначених статтею 75 та абзацом другим підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу.

З метою забезпечення координації бюджетного процесу та узгодження дій між його учасниками може складатися орієнтовний поетапний план заходів із забезпечення складання проекту місцевого бюджету на наступний бюджетний період та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди із зазначенням в ньому граничних термінів / строків виконання відповідних заходів та відповідальних виконавців.

Проект рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період та прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складаються відповідно до вимог, визначених статтею 76 та абзацом третім підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу та з урахуванням цих Методичних рекомендацій.