Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду директора Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна

Кіровоградська обласна рада оголошує про проведення конкурсного відбору на посаду директора Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна


Юридична адреса Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна: 25015, м.Кропивницький, Студентський бульвар, 16.


У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.


Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі на ім’я голови Кіровоградської обласної ради, в якій зазначають про застосування або незастосування до них обмежень, установлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», а також про те, що вони не є членами наглядової ради Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3×4 сантиметри;
3) автобіографію та резюме;
4) копії документів про вищу освіту;
5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
6) довідку про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я уповноваженого органу управління, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
13) проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.


Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Кіровоградською обласною радою або нотаріально.
Прийом документів претендентів здійснюється відповідальною особою Кіровоградської обласної ради протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті оголошення про проведення конкурсного відбору.


У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Документи приймаються з 02 лютого 2024 року по 02 квітня 2024 року за адресою: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 (ІІ поверх, каб. № 205, у робочі дні, з 08.00 до 16.00).


Відповідальна особа виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради: головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради Комісарук Анна Олександрівна.

Телефон для довідок: (0522) 30-15-86, електронна пошта: oblrada@shtorm.com.

 Розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 02 лютого 2024 року № 46-гр "Про проведення конкурсного відбору на посаду директора Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна"

 Додаток до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 02 лютого 2024 року № 46-гр "Про проведення конкурсного відбору на посаду директора Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна"

                            _____________________________