ПРОТОКОЛ № 12 дванадцятої сесії обласної ради восьмого скликання