ПРОТОКОЛ № 19 дев'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання