ПРОТОКОЛ № 5 п'ятоїсесії обласної ради восьмого скликання